mgr Piotr Kwaśny

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku fizjoterapia Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. Jestem międzynarodowym terapeutą medycyny ortopedycznej wg dr. James’a Cyriax’a, dyplomowanym terapeutą metody PNF, certyfikowanym terapeutą metody McKenziego. W dalszym ciągu staram się podnosić moje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach.

Edukacja

Akademia Wychowania Fizycznego
im. E. Piaseckiego w Poznaniu

Specjalizacja

 • Rehabilitacja ortopedyczna:
  – pomoc w leczeniu przeciążeniowych oraz pourazowych zespołów bólowych kręgosłupa, stawów obwodowych i tkanek miękkich
  – rehabilitacja po zabiegach i operacjach ortopedycznych np.: artroskopowe leczenie stawów kolanowych i barkowych, endoprotezoplastyka stawów biodrowych i kolanowych
 • Rehabilitacja neurologiczna:
  – pomoc w leczeniu rwy kulszowej oraz rwy barkowej,
  – rehabilitacja osób po udarach mózgu,
  – rehabilitacja osób chorujących na stwardnienie rozsiane (SM), stwardnienie zanikowe boczne (SLA), chorobę Parkinsona oraz inne schorzenia związane z uszkodzeniem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego
  – rehabilitacja osób po urazach mózgowo-czaszkowych oraz z uszkodzeniem rdzenia kręgowego lub nerwów obwodowych.
 • Rehabilitacja sportowa:
  – pomoc w leczeniu skutków kontuzji sportowych.
 • Terapia wad postawy oraz skolioz: kompleksowa ocena postawy ciała oraz indywidualny dobór ćwiczeń korekcyjnych

Certyfikaty

 • Medycyna ortopedyczna wg dr James’a Cyriax’a, certyfikat ukończenia szkolenia podyplomowego w koncepcji Medycyny ortopedycznej wg dr. James’a Cyriax’a, zakończonego egzaminem praktycznym i teoretycznym, dającym tytuł: Międzynarodowy Terapeuta OM Cyriax
 • Metoda PNF:
  – Kurs podstawowy (PNF1 oraz PNF2),
  – Kurs rozwijający (PNF 3A) dający tytuł Dyplomowanego Terapeuty PNF,
  – Kurs kliniczny (Level 4 – neurologia)
 • Metoda McKenziego: Kurs diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn – część A, część B, część C, część D. Certyfikat poświadczający pozytywne ukończenie egzaminu i uzyskanie tytułu Certyfikowanego Terapeuty metody McKezniego.
 • Certyfikat uczestnictwa w kursie podstawowym Kinesiology Taping,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia pt.: Masaż Tkanek Głęboki (MTD). Współczesne metody diagnozy i terapii tkanek miękkich: techniki energizacji mięśni cz.1, cz. 2, dysbalans mięśniowy, techniki aktywnego rozluźniania,.techniki mięśniowo – powięziowego rozluźniania, terapia punktów spustowych.